DARMOWA WYSYŁKA POWYŻEJ 299 ZŁ
e-mail: hello@abebe.pl | tel: +48792997929

Zwroty i reklamacje

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat zasad zwrotu towaru oraz reklamacji. 

Zależy nam na Twojej wygodzie  i wiemy, że kupując w sklepie internetowym nie masz szans dotknięcia produktu, a nie zawsze w 2 tygodnie zdążysz go zwrócić, dlatego przedłużyliśmy termin zwrotów aż do 30 dni, po pod warunkiem,że towar nie był używany i jest oryginalnie zapakowany. 

Zwroty i reklamacje przeprowadzimy błyskawicznie i bezproblemowo :) Chociaż mamy ogromną nadzieję, że reklamację się nie wydarzą, a z zakupionych produktów będziesz tak samo zadowolony jak my, gdy wprowadzaliśmy je do oferty.

Poniżej szczegółowe informacje dotyczących prawa odstąpienia od umowy i procedury reklamacyjnej.

Prawo odstąpienia od umowy

1.  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

2.  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

3.     W przypadku oddania towaru nieużywanego i w oryginalnym opakowaniu czas na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny wydłuża się z 14 do 30 dni od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy.

4.     Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować osobę odpowiedzialną za wykonanie czynności odstąpienia od umowy:

Abebe.pl, Anna Nowak, adres do zwrotu: Abebe/POV ul.Kawęczyn 76, 05-507 Słomczyn

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

(Informujemy, iż oświadczenie może zostać przesłane na przykład pocztą  lub pocztą elektroniczną na adres:hello@abebe.pl).

5.     Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby pobrać wzór kliknij na poniższy link.


Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość


Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres hello@abebe.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład poczta elektroniczna). 

6.     Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informacje dotycząca wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.     Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba ze wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


Prawo do rękojmi (reklamacja)

Jeżeli dokonują Państwo zakupów w Portalu jako Konsumenci (tzn. osoby fizyczne wykonujący czynność z przedsiębiorcą niezwiązaną z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), mają Państwo prawo do rękojmi co oznacza, że jako sprzedawca ponoszę odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową. 

Podstawą do rękojmi jest wystąpienie w sprzedanym produkcie:


Wady fizycznej, która jest  niezgodnością produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz:

♣    nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć 

♣    nie ma właściwości, o których konsument został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę 

♣  nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy okazji zawierania umowy, jeśli przedsiębiorca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia

♣    została wydana kupującemu w stanie niezupełnym 

 

Wady prawnej która  może polegać na tym, że kupiony przez konsumenta towar:

♣    jest własnością osoby trzeciej;

♣    jest obciążony prawem osoby trzeciej;

♣    cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu;

Termin do skorzystania z prawa do rękojmi wygasa po upływie 24 miesięcy od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy tj. od dnia, w którym odebrali Państwo przesyłkę z towarem.

Przy czym przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży.

W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, czyli między 12. a 24. miesiącem od wydania towaru, to konsument powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.

Jeżeli Portal zataił by podstępnie wadę sprzedanego produktu mogą Państwo wystąpić z rękojmią nawet po upływie powyższych terminów.

W sytuacji wystąpienia wady  w pierwszej kolejności wymienimy lub naprawimy towar, a jeżeli nie będzie to możliwe, jeżeli nie będzie to możliwe będą Państwo mogli chcieć obniżyć cenę z określeniem kwoty, o którą cena ma być obniżona lub odstąpić od umowy – o ile wada jest istotna.

 

Aby skorzystać z prawa do rękojmi, konieczne jest przekazanie informacji w dowolnej formie, wraz z dokładnym opisem wady, poprzez przesłanie jej:

a)  wysłanie wiadomości e-mail na adres: hello@abebe.pl

b)  listem poleconym na adres: Abebe ul. Prozy 20a, 01-966 Warszawa

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego (proszę kliknąć na poniższy link) jednak nie stanowi to warunku do przyjęcia reklamacji.


Wzór formularza reklamacyjnego


Sklep ma obowiązek ustosunkowania się do Państwa żądań w ciągu 14 dni. Brak  odpowiedzi w tym terminie skutkuje uznaniem reklamacji jako zasadnej.  Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Państwa adres lub adres e-mail.

 

Informacje o pozasądowych formach rozwiązywania sporów:

Spory dotyczące reklamacji Konsumenci mogą dochodzić także w drodze MEDIACJI, która dla konsumentów jest nieodpłatna. Więcej informacji na stronie rządowej UOKiK http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc/ lub na platformie Online Disputes Resolution http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów